Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekt legeplads i Dommerby

Efter en del bump på vejen ( lokalplan, midlertidig dispensation,  byggeansøgning, prisstigninger, benyttelsesaftale m.m.) påbegyndte vi i  maj måned med fældning af træer, planering af grunden, opsætning af hegn. 

Bålbyg skulle herefter bygge legepladsen i august og september måned. MEN Brian Nautrup Kolding blev ramt af sygdom, han er igen i arbejde, men stadig på lidt nedsat tid.

Vi forventer start senest den 1.11.23. 

Udvalg:

Ida Christensen

Palle Kristensen

Jane Christiansen

Martin Fack

Sissel Svenningsen

Karen Juul


Dommerbys nye naturlegeplads ’Troldeskoven’ bliver et sted, hvor store og små kan mødes og være
aktive i naturen og lege og udvikle deres motoriske færdigheder på sjove og udfordrende redskaber. Det er
legepladsudvalgets håb at legepladsen kommer til at skabe glæde og blive et samlingspunkt for
områdets familier, dagplejere og børnehaver. Et sted man kan tage sin madpakke med og blive så
længe, der er lyst til leg.

Tidshorisont
Der er i flere år blevet arbejdet med at etablere den nye legeplads. Det, der startede som en renovering af
den gamle eksisterende legeplads, har vokset sig til et stort, ambitiøst projekt om en helt ny naturlegeplads
i skovområdet ved parkeringspladsen overfor Dommerby Kirke. Projektet har været udfordret af først
corona, siden materialeprisstigninger og senest en lokalplan, der skulle delvist ophæves. Men nu er der lys
forude og etableringen af legepladsen forventes igangsat efter sommerferien 2023.

Legepladsens indhold
I Troldeskoven opføres nye aktivitets- og legeredskaber, samt overdække med bordbænkesæt. Der
er tænkt på både store og små i udvalget af de forskellige aktivitetsting, hvor der bl.a. kan nævnes
motorikbane, svævebane, motorisk legeborg, sansegynge og rutsjebane. Det opføres overvejende
i robinietræ, som har gode styrkemæssige egenskaber – stærkere end egetræ – er langtidsholdbart
og miljøvenlig grundet veddets naturlige imprægnering.

Økonomi
Legepladsen har et samlet budget på 725.000, og der mangler nu kun 99.302 kr.
En stor tak til alle private, erhvervsdrivende og fonde, som allerede har støttet/givet tilsagn om støtte til
projektet.

Tak til:

Landsbypuljen, Skive Kommune
Norlys Vækstpulje
Spar Vest Fonden
Spar Nord Fonden
Rema 100 Etablering
Nordea Fonden
Nordea Løbspuljen
Gjerulff og Lassen

JR Manuar Terapi
PPL Bolig Aps
Murermester Kurt Sørensen
Byggefirmaet Knudsgaard
Dommerby Papir
Højslev El
Saxen


For godt et år siden rettede borgere i Dommebyområdet henvendelse til borgerforeningen med ønsket om at få renoveret den gamle eksisterende legeplads. Legepladsen har i mange år været flittigt brugt af børnene i området- specielt byens dagplejere har brugt den flittigt. Der blev på et borgermøde i april 2019 nedsat et udvalg til at arbejde videre med projektet.

Med hjælp fra Skive Kommune fik udvalget bevilget en plads til formålet, og efter at have set grunden an har tankerne om en naturlegeplads spiret og taget form.

Det er legepladsudvalgets ønske at skabe en legeplads som kan bruges af små som store børn og familierne i området. Ydermere håber udvalget ligeledes at legepladsen vil kunne skabe glæde og blive et samlingspunkt for områdets dagplejere og børnehaver. Et sted man kan tage sin madpakke med og blive så længe der er lyst til leg. Vi håber at vi inden så længe kan tage det første spadestik og byde velkommen til… Troldeskoven

Udvalget her er nået rigtig langt, sammen med Bjarne Linebjerg har de søgt og fået midler hjem til dette projekt.
Her skal borgerforeningen  selv ud og samle 100.000 kr ind for at samlingsstedet i Dommerby kan blive en realitet.


Så snart der bliver lukket mere op i vores samfund, kommer der tiltag til indsamling til legeplads.

Vi håber allerede nu, at mange borgere vil støtte dette projekt, fortæller Dorte Balling.

Placeringen af den nye legeplads vil være på det røde punkt, umiddelbart på den anden side af Dommerby Kirkes nyetablerede parkeringsplads. Der er lagt en del træer ned, for at gøre plads til legepladsen

Området på en regnvejrsdag. En fantastisk placering til den nye legeplads.


Nedenfor nogle af de elementer der indgår i legepladsen.